Det specialiserede tilbud

Tilbuddet bør være specialiseret til døvblindfødte. Det kræver som minimum en lille gruppe døvblindfødte, der sikrer, at tilbuddet kan uddanne medarbejderne og vedligeholde samt udvikle fagligheden.

Et specialtilbud bør deltage aktivt i den nationale vidensdeling og udvikling af området.

2.film.movie_Snapshot

Tilbuddene…

  • har en medarbejdersammensætning, så den døvblindfødte altid har mulighed for at vælge en kompetent partner.
  • har en større eller mindre gruppe af døvblindfødte – ellers er det ikke muligt at opbygge den nødvendige ekspertise og kompetence, samtidig med at tilbuddet vil være skrøbelig ift. medarbejderomsætning.
  • har mulighed for og søger vejledning fra den nationale vejlednings- og rådgivningsenhed VISO, så tilbuddet er i sparring med de specielle videnshavere.

Generelt

  • Opretholdelse af geografiske landsdelsdækkende tilbud, som kan tilbyde døvblindfødte borgere en adækvat service.
  • Kommuner og regioner bør være opmærksomme på at udvikle og understøtte eksisterende tilbud – og om nødvendigt oprette nye tilbud til døvblindfødte borgere, hvor den nære geografiske tilknytning til familie og venner vægtes højt.
  • Alle professionelle, som arbejder med døvblindfødte borgere – også enkelt integrerede – bør kunne modtage vejledning og rådgivning formidlet gennem VISO.