Vores ærinde

Dette website er oprettet i forbindelse med udgivelsen af en pjece om det at være døvblindfødt i rammerne af FN’s Handicapkonvention.

Vores ærinde er at gøre opmærksom på de helt specielle forhold, som gør sig gældende for døvblindfødte borgere, hvis vi som samfund skal sikre dem de samme rettigheder og den sammen naturlige værdighed, som den øvrige del af den danske befolkning.

Vi har forholdt os overordnet til konventionens artikel 1 og mere i dybden med de otte principper i konventionens artikel 3, der ifølge Institut for Menneskerettigheder ligger til grund for hele konventionen.

Artikel 1, der beskriver formålet med konventionen, har vi spejlet over i vores handicapområde medfødt døvblindhed:

Formålet med Handicapkonventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.

FN’s Handicapkonvention

PIXI_DBF
Klik på billedet og download pjecen.

Det vil sige:

Formålet med Handicapkonventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle døvblindfødte fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.

Netværk Øst