De tre grundvilkår

Som fagområder vil vi pege på tre grundvilkår, som skal opfyldes, for at døvblindfødte er fuldgyldige medlemmer af samfundet.

Det har vist sig at være en rigtig god model for os at tage udgangspunkt i de generelle principper i Handicapkonventionen. Her kan vi se på de betingelser, der skal være til stede, for at døvblindfødte borgere kan nyde samme rettigheder og muligheder i livet som deres ikke handicappede medmennesker.

Ud fra en habiliterende tankegang har vi fokuseret på, hvordan det døvblindfødte menneske kan opnå muligheden for et ligeværdigt liv ved gennem støtte og vejledning at realisere og bidrage med sit fulde potentiale.

Vi vil specielt pege på tre grundvilkår, der bygger oven på hinanden: