Om os

Igennem mange år har vi indenfor døvblindfødteområdet skulle forklare overfor forskellige samarbejdspartnere, hvorfor borgere med medfødt døvblindhed har brug for et højt specialiseret tilbud med specialuddannede medarbejdere og en høj grad af nærkontakt borgeren og den professionelle partner (medarbejder) imellem.

Udgående fra det nationale ledernetværk for praksisledere af bo- og dagtilbud for døvblindfødte, besluttede vi i Netværk Øst at arbejde videre med nogle papirer, som var resultatet af et skriveseminar i efteråret 2013.

Dette website, en pjece og ikke mindst et partnerpapir med praksiseksempler er resultatet af vores fortsatte arbejde.

Handicapkonventionen
Vi har valgt at forholde os til FN’s Handicapkonvention, som Danmark ratificerede i 2009. Det er dermed vores pligt at sikre, at personer med handicap kan nyde de rettigheder, som konventionen foreskriver.

RTEmagicC_FNhandicapkonvention.jpg

Kilde: Det Centrale Handicapråd

Vi ønsker med pjecen og dette website at gøre opmærksom på de helt specifikke forhold og betingelser, der gør sig gældende, når man er født med et dobbelt sansetab og derfor er dybt afhængig af at opleve verden til dels gennem sine sanser og til dels igennem de nærpersoner, der er omkring en.

Vi har således metodisk arbejdet ud fra en forskelsdifferentiering. Vi har set på handicapkonventionen som en generel sikring af alle handicappedes rettigheder, og vi har drøftet og siden udkrystalliseret det specielle ved det at være medfødt døvblind.


Videoklip
Medfødt døvblindhed er en kompleks funktionsnedsættelse, som er vanskelig at formidle såvel på skrift som i tale. Vi har lavet nogle eksemplificerende videoklip, som kan underbygge og visuelt illustrere den praksis, som vi står i til daglig.

Vi har et håb om, at dette kan være med til at berige og befordre den fortsatte konstruktive dialog omkring alle borgere og interessenter inden for dette snævre og specielle handicapområde. Vi har desuden et håb om, at det kan skabe forståelse og indsigt for de personer, som i de kommende år stifter bekendtskab med vores fagområde.